วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

คลินิกเลิกบุหรี่ ...เรารอคุณอยู่นะคะ^^"


                                                  คลินิกเลิกบุหรี่  ปี  2558

                 การให้บริการในคลินิกเลิกบุหรี่  อยากเชิญชวนผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ คุณหมอนันท์นภัส  ลีลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประจำ รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดทำโครงการเพื่อรองรับผู้ที่สนใจ และแกนนำสุขภาพครอบครัวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในเขตตำบลตาอุด ได้ทราบถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ มีทั้งการอบรมให้ความรู้ อบรมถอดบทเรียน และจัดรายการวิทยุ 101.5 ของฐานที่มั่นตะวันแดง เพื่อกระจายข่าวสารการเลิกบุหรี่ ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงกัน...แล้วพบกันนะคะ..^^"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น