วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค..ดีใจที่คนไข้ดีขึ้นทุกคน เย้ๆ^^"

      วัณโรคยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขในกลุ่มประชาชนที่ยากจน ขาดผู้ดูแลโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เราใช้มาตรฐานงานควบคุมวัณโรคและเชื่อมโยงกับทางพื้นที่โดยประสานกับ ผู้นำ อสม. ญาติ ร่วมกันดูแล ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายตรงกันคือ ลดจำนวนผู้ป่วยด้วยวัณโรคปอดให้น้อยลง หรือไม่มีในพื้นที่ตำบลตาอุด..ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะ
  หมายเหตุ : ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยให้เผยแพร่ได้