วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตรวจต้อกระจก..รพ.ศุภมิตร                               ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๘  รพ.ศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดกิจกรรมตรวจตาเพื่อหาความเสี่ยงเป็นต้อกระจกในประชาชนอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปและผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้ผู้ที่มีความเสียงจะได้รับการผ่าตัดจาก รพ.ศุุภมิตร ที่อำเภอราษีไศล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๗๐ คน ส่งต่อเพื่อผ่าตัดต้อกระจก ๗๗ ราย ส่งต่อ รพ.ศุภมิตร  ๓ ราย (สิทธิ์ข้าราชการ ) ส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ  ๑๔ ราย            
                          ผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาทั้งหมด รพ.ศุภมิตร จะได้อำนวยความสะดวก ให้มีรถรับส่งผู้ป่วยใน วันที่  ๑๕,๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และดูแลต่อเนื่องจนหายตามระบบการรักษา

                           รพ.สต.คลองกลาง ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.ศุภมิตร และชมรมอสม.ตำบลตาอุด ที่ร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ ให้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะ...^^"

                           

     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น