วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ต้อนรับ DHS อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 
               วันที่ 4   มีนาคม  2558  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง ตำบลตาอุด      นำโดย ท่านปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ผอ.สุกัญญา คำศรี คณะเจ้าหน้าที่ และชมรม อสม. ของ รพ.สต.คลองกลาง ตำบลตาอุด  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงาน DHS อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย ท่านชูวิทย์  ธานี สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ซึ่งมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆของรพ.สต.คลองกลาง มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโดย ผอ.รพ.สต.คลองกลาง  หลังจากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซัก-ถาม อย่างเป็นกันเอง ได้รับการชื่นชมและข้อเสนอแนะที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก
                 ก่อนกลับ ท่านทองสา  อุตะมะ นายก อบต.ตาอุด และนายวิชัย  ไชยนะรา กำนันตำบลตาอุด ได้มอบของฝากเป็นสื่อทอมือ 3 ผืน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบลของเรา                             ทางคณะเจ้าหน้าที่และชมรมอสม.ตาอุด ต้องขอบคุณท่านชูวิทย์ ธานีและคณะ เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเราในครั้งนี้  สุดท้าย ขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติจาก สสอ.ขุขันธ์ทุกท่านที่มาให้กำลังใจและคำแนะนำ ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น