วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ณ รพ.สต.คลองกลาง

ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์" ในวันที่ 1 เมษายน 2558 พร้อมส่งภาพกิจกรรมด้วยอย่างน้อยแห่งละ 6 ภาพ โดยอัพโหลดขึ้นที่หน้าเวปฯของรพ.สต.แต่ละแห่ง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2558 นั้น รพ.สต.คลองกลาง ได้ดำเนินการรณรงค์ล้างส้วมแล้ว ดังภาพเชิงประจักษ์ที่แนบมาพร้อมนี้>> แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อรายงานฯ และให้อัพโหลดภาพกิจกรรมขึ้นที่เวปฯของ รพ.สต.ทุกแห่งด้วย https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit?usp=sharing

>> กรอกรายงานแบบประเมินส้วมสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ราย รพ.สต. คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zHSKzCZqxpEJUjlw6Qn1pDHsayVvAoqvJpFR86-YOWw/edit?usp=sharing

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.877 ลง 25 ก.พ. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ต้อนรับ DHS อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 
               วันที่ 4   มีนาคม  2558  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง ตำบลตาอุด      นำโดย ท่านปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ผอ.สุกัญญา คำศรี คณะเจ้าหน้าที่ และชมรม อสม. ของ รพ.สต.คลองกลาง ตำบลตาอุด  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงาน DHS อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย ท่านชูวิทย์  ธานี สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ซึ่งมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆของรพ.สต.คลองกลาง มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโดย ผอ.รพ.สต.คลองกลาง  หลังจากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซัก-ถาม อย่างเป็นกันเอง ได้รับการชื่นชมและข้อเสนอแนะที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก
                 ก่อนกลับ ท่านทองสา  อุตะมะ นายก อบต.ตาอุด และนายวิชัย  ไชยนะรา กำนันตำบลตาอุด ได้มอบของฝากเป็นสื่อทอมือ 3 ผืน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบลของเรา                             ทางคณะเจ้าหน้าที่และชมรมอสม.ตาอุด ต้องขอบคุณท่านชูวิทย์ ธานีและคณะ เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเราในครั้งนี้  สุดท้าย ขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติจาก สสอ.ขุขันธ์ทุกท่านที่มาให้กำลังใจและคำแนะนำ ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะ