วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มิตรภาพเหล่าชาวสา'สุขขุขันธ์ (OD"57)

   
                มากมายเยอะแยะ ที่เกิดขึ้นในช่วง 1 รอบปีที่มา ความรัก ห่วงหา เอื้ออาทรต่อกันยังมีอยู่เต็ม

เปี่ยม เรามาร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า ...ยังมีกันและกัน...เสมอ

                            

    ดูรูปภาพของเรากันค่ะ^^"

1 ความคิดเห็น: