วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557                                                    *****เพราะคิดถึง...จึงมาหา****

                  วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2557  คณะอาจารย์จากกรมสุขภาพจิต นำโดย อ.สุดา วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต  ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกติดตามเยี่ยมเพื่อประเมินผลการจัดอบรมหลักสูตร "นักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน" ซึ่งจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 15-25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ในการออกติดตามครั้งนี้ นส.นันท์นภัส  ลีลา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามรูปแบบหลักสูตร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ในหลายๆโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้คณะอาจารย์ได้ประเมินผลและชี้แนะผลการดำเนินงาน
                           ในการอบรมหลักสูตรนี้ พวกเราชาวนักวิชาการทั้ง 20 ชีวิต ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ทางกรมสุขภาพจิตได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ เข้าใจบริบทของงาน และสามารถใช้กระบวนการต่างๆไปปรับใช้ในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีขั้นตอน ความหวังจากกรมสุขภาพจิต มุ่งให้เรานักวิชาการสาธารณสุข ทำงานเชิงรุกในงานสุขภาพจิตในชุมชน โดยเป็นตัวช่วยให้คนในชุมชนเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเพื่อความยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองต่อไปในอนาคต...หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะ^^"

      

ชมภาพ
อบรมรอบ2
ผลงานชิ้นแรกhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.623935004324884.1073741837.100001251700745&type=1&l=85529beccf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น