วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
                          ***ออกหน่วยรณรงค์ให้วัคซีน dt (คอตีบ/บาดทะยัก)***


                          เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคลองกลาง นำโดย ผอ.รพ.สต.นางสุกัญญา คำศรี ได้ออกหน่วยรณรงค์ให้วัคซีน dt ในกลุ่มประชาชนอายุ 20-50 ปี  ตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2,909 ราย ซึ่งจากการสำรวจที่อยู่จริงในพื้นที่ตำบลตาอุด มีทั้งหมด 2,066 ราย ซึ่งจากการออกหน่วยมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 1,690  ราย  คิดเป็นร้อยละ 82 (สำรวจ) นอกจากให้บริการวัคซีนดังกล่าวแร้ว ยังมีการให้ความรู้เรื่องโรคฉี่หนูแก่ผู้มารับบริการด้วย เนื่องจากในปีนี้มีแนวโน้มการระบาดของโรคฉี่หนูน่าจะเพิ่มมากขึ้น เพราะฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป ระดับน้ำที่ขังเกือบทั้งปีและที่สำคัญอาชีพของประชาชนคือ เกตรกรรมและหาหนูนามารับประทาน จึงต้องให้ความรู้ในการป้องกันและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดโรคในพื้นที่ 

                                        ในการการร่วมทำกิจกรรมในครั้ง ต้องขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน คณะอสม.และประชาชนทุกท่านที่เห็นความสำคัญและช่วยเหลือพวกเราให้สามารถดำเนินงานไปด้วยความสะดวกและลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ... 
       ***ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่ค่ะ
                                  

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557                                                    *****เพราะคิดถึง...จึงมาหา****

                  วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2557  คณะอาจารย์จากกรมสุขภาพจิต นำโดย อ.สุดา วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต  ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกติดตามเยี่ยมเพื่อประเมินผลการจัดอบรมหลักสูตร "นักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน" ซึ่งจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 15-25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ในการออกติดตามครั้งนี้ นส.นันท์นภัส  ลีลา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามรูปแบบหลักสูตร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ในหลายๆโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้คณะอาจารย์ได้ประเมินผลและชี้แนะผลการดำเนินงาน
                           ในการอบรมหลักสูตรนี้ พวกเราชาวนักวิชาการทั้ง 20 ชีวิต ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ทางกรมสุขภาพจิตได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ เข้าใจบริบทของงาน และสามารถใช้กระบวนการต่างๆไปปรับใช้ในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีขั้นตอน ความหวังจากกรมสุขภาพจิต มุ่งให้เรานักวิชาการสาธารณสุข ทำงานเชิงรุกในงานสุขภาพจิตในชุมชน โดยเป็นตัวช่วยให้คนในชุมชนเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเพื่อความยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองต่อไปในอนาคต...หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะ^^"

      

ชมภาพ
อบรมรอบ2
ผลงานชิ้นแรกhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.623935004324884.1073741837.100001251700745&type=1&l=85529beccf

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอบคุณทีมงานของเรา..บายๆ 2557..เจอกัน 2558 จ้า               ความร่วมมือของเครือข่าย รพ.สต.คลองกลาง ...ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานในพื้นที่ แกนนำชุมชน อสม.และประชาชนที่น่ารัก ที่ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...ขอบคุณอีกครั้งนะคะ^^"

        

       ชมภาพกิจกรรมของเราค่ะ

มิตรภาพเหล่าชาวสา'สุขขุขันธ์ (OD"57)

   
                มากมายเยอะแยะ ที่เกิดขึ้นในช่วง 1 รอบปีที่มา ความรัก ห่วงหา เอื้ออาทรต่อกันยังมีอยู่เต็ม

เปี่ยม เรามาร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า ...ยังมีกันและกัน...เสมอ

                            

    ดูรูปภาพของเรากันค่ะ^^"

งานเกษียณ พี่วัฒน์ ณ. รพ.สต.คลองกลาง


               ชีวิตราชการของคนๆหนึ่ง เดินทางมาถึงปลายทาง บางคนอาจจะคิดไม่ออกว่าเป็นอย่างไร?

บางคนเกิดความกลัวลึกๆ..ว่าเราจะอยู่ถึงรึไม่? อย่างไร?
             และแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ว่า...พีวัฒน์สามารถเดินทางมาสู่จุดนี้อย่างสง่างามและมีคุณค่า...^^"