วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพลงโปรด..ที่รัก


เหอๆ


ว่างๆๆๆ ^^

สม.รุ่น 5 ค้าบบ..สุขาน่าใช้ 2013

                    ตอนนี้กำลังปรับปรุงห้องน้ำใหม่ จำนวน 3 ห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ของผู้รับบริการที่ รพ.สต. โดยให้ได้มาตรฐานเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสวยงามน่าใช้ ^^

ความสุขกำลังจะมาค้าบบบ^_^

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

👨**ทำเนียบเจ้าหน้าที่ **👩
                                                           

นางสุกัญญา   คำศรี      *ผอ.รพ.สต.* 
              
                                                          

            
                                             นางรุจิรา อำพันธ์    *พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ*                                            
                                                                                

                                                                          
             ายวินิจ  มนทอง   *นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ*                                         

กิจกรรม/ผลงานเด่น


ภาพ
งานเกษียณ57
อบรม นว.สุขภาพจิต
อบรมไข้เลือดออกและวัณโรค26มิถุนายน 2560
อบรมจนท.SRRTอำเภอ26ก.ค. 2560

งานอนามัยโรงเรียน1ส.ค. 2560
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 9ส.ค. 2560


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ประวัติความเป็นมา

รพ.สต.คลองกลาง


                      ประวัติ